Učilište Cibalae

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Izbornik


Učilište Cibalae - ustanova za obrazovanje odraslih"

Učilište Cibalae je ustanova za obrazovanje odraslih namijenjena njihovu ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanja za zapošljivost ( osnovna škola za odrasle,stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikacije, stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i sposobnosti) i osposobljavanje za aktivno građanstvo.

Svojim aktivnostima prisutni smo u Vinkovcima i Vukovarsko srijemskoj županiji.

Učilište provodi i promovira novu Rezoluciju Vijeća Europske unije o obnovljenoj europskoj strategiji za obrazovanje odraslih (2011/C 3722/01),a posebnu pozornost Ustanova posvećuje umrežavanju dionika obrazovanja odraslih na lokalnoj i nacionalnoj razini,u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovanja odraslih.

Učilište Cibalae promovira stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, s posebnim naglaskom na građane Vinkovaca i Vukovarsko srijemske županije, s niskom i nedovoljnom razinom obrazovanja,kao osnove za daljni osobni i profesionalni razvoj svakog pojedinca.

Sve ključne kompetencije(komunikacija na materinskom jeziku;komunikacija na stranim jezicima;matematičke kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji;digitalna kompetencija;kompetencija učenja;društvenu i građansku kompetenciju;smisao za inicijativu i poduzetnost;kulturološku osviještenost i istraživanje;)smatraju se jednako važnim jer svaka od njih može pridonijeti uspješnom životu u društvu znanja.


Obrazovna ustanova


Obrazovanje

Učilište Cibalae - Ustanova za obrazovanje odraslih nudi svojim polaznicima paletu obrazovnih programa odobrenih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i po završetku programa dobivaju javne isprave.

Oblik nastave je redovita i konzultativno-instruktivna nastava. Ostali obrazovni programi realiziraju se kroz tečajeve i po završetku se dobivaju potvrde o završetku tečajeva.

Kontaktirajte nas

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Vizualni dizajn: lokka

Izrada stranice:D.M.T. Softver