Učilište Cibalae

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Izbornik


Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Učilišta

Na temelju članka 38. a u svezi s člancima 39., 40., 41. i 42., 43. i 44. Statuta Učilišta Cibalae, (OIB 58874775395), iz Vinkovaca, Vatrogasna 5., te sukladno Odluci o osnivanju, Upravno vijeće Učilišta svojom Odlukom od 04. prosinca 2017. godine, raspisuje

NATJEČAJ
Za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Učilišta

Uvjeti:

 1. 1. Završen studij iz područja pravnih znanosti, a koji može biti:
 2. 2. preddiplomski sveučilišni studij
 3. 3. diplomski sveučilišni studij
 4. 4. poslijediplomski specijalistički studij
 5. 5. stručni studij
 6. 6. specijalistički diplomski studij ili
 7. 7. završen poslijediplomski sveučilišni studij;
Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u ovjerenoj preslici slijedeću dokumentaciju:
 1. • životopis
 2. • domovnicu
 3. • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
 4. • dokaz o iskustvu (stažu)
 5. • dokaz da ne postoje zakonske zapreke za obavljanje poslova ravnatelja (uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana).
 6. • Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
 7. • Rok za podnošenje prijava kandidata s potrebnom dokumentacijom je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 138/12, 69/17).
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Učilište Cibalae, Vatrogasna 5, 32100 Vinkovci s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s poteškoćama

Upisi u tijeku!!

pomocnik
Nastava počinje 1.12.2017.

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi mogu se upisati:
- Polaznici koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu
- Potvrdu o nekažnjavanju
- Poznavanje osnova rada na računalu
- Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi.

Više...

USAVRŠITE SE ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU PO NAJPOVOLJNIJOJ CIJENI I UZ DODATAN POPUST TE MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

POČETAK PROGRAMA:

10.10.2017.
Tel: 032 331 078
Mob: 099 216 9217

Edukacija za radnike u graditeljstvu po programu CroSkills Building

Edukacija za radnike u graditeljstvu po programu CroSkills Building održava se u subotu 26.08.2017. po sljedećem rasporedu:

Fasader, subota 7:30h - 16h
Krovopokrivač, subota 7:30h - 16h
Tesar, subota 7:30h - 16h

Natječaji za upis polaznika u programe srednje stručne spreme, prekvalifikacija, osposobljavanja i usavršavanja

U tijeku su upisi u programe ososobljavanja i usavršavanja, te u programe srednje stručne spreme i prekvalifikacija za školsku godinu 2017./2018. Detalje možete naći u nastavku: Netječaji

Izobrazba (edukacija) građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti

fasader

Izobrazba (edukacija) građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu po programu CROSKILLS za zanimanja Fasader i Soboslikar/ličilac

11.kolovoza 2017., Učilište Cibalae, Vatrogasna 5, Vinkovci, 17h-20h
12.kolovoza 2017., Učilište Cibalae, Vatrogasna 5, Vinkovci, 7:30h-15hEdukacija C# programiranje

C#

Programski jezik C# je jedan od najčešće korištenih programskih jezika i odličan uvod u programiranje. Ovim programskim jezikom možete izrađivati skoro sve tipove aplikacija koje se danas mogu koristiti, od aplikacija za stolno računalo, web aplikacija, mobilnih aplikacija, do aplikacija za mikroupravljače i specijalizirane uređaje (IoT).

Predavanja traju 30 sati, u blokovima po 2 sata na dan.
Predavanja se organiziraju u grupama od 10-ak polaznika.
Tečaj počinje kad se grupa formiraIzrada web stranica i aplikacija

web

Internet je danas najviše korišteni medij komunikacije, no i najviše rastuća platforma prodaje i reklamiranja. U ovom tečaju naučit ćete kako se rade Internet stranice i aplikacije koje će se izvršavati s klijentske strane. Tečaj uključuje učenje osnova tehnologija HTML, CSS i Java Script. Znanjem koje ćete steći možete izrađivati osnovne web stranice, web aplikacije i mobilne aplikacije.

Predavanja traju 30 sati, u blokovima po 2 sata na dan.
Predavanja se organiziraju u grupama od 10-ak polaznika.
Tečaj počinje kad se grupa formiraEdukacija za zanimanje tesar i monter suhe gradnje 20.05.2017.

fasader

Edukacija za zanimanje tesar i monter suhe gradnje 20.5.2017. traje od 8:00 h do 19:00h prema izgledu zadnje edukacije.Edukacija za zanimanje fasader i zidar

fasader

Edukacija za zanimanje fasader i zidar 13.5.2017. traje od 8:00 h do 19:00h prema izgledu zadnje edukacije.Izobrazbu prema programu Croskills

croskills

Međunarodna, ali i Hrvatska regulativa u području zgradarstva određuje sve strože kriterije u pogledu energetske učinkovitosti i energetskog svojstva zgrada. Gradnja zgrada gotovo nulte energije, kao i energetska obnova postojećih zgrada vrlo je kompleksan proces koji zahtjeva promjenu dosadašnjeg načina razmišljanja i izvođenja građevinskih radova. Najveći utjecaj na kvalitetu zgrade u smislu energetske učinkovitosti ima ovojnica zgrade, i to ne samo vrste upotrijebljenih materijala već i izvedba pojedinih detalja.

Kada pohađati izobrazbu prema programu Croskills?
• Prve izobrazbe će započeti u travnju 2017. godine. u registriranome trening centru Učilište Cibalae-ustanova za obrazovanje odraslih
• Do kraja kolovoza 2017. godine pohađanje programa izobrazbe je sufinancirano iz projekta CROSKILLS II, te stoga BESPLATNO za sve polaznike (do popunjenja mjesta).Više...

Pomoćnik u nastavi

pomocnik
UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi mogu se upisati:
- Polaznici koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu
- Potvrdu o nekažnjavanju
- Poznavanje osnova rada na računalu
- Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi.

Više...

Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

njegovatelj
UVJETI UPISA:
Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice. Više...

Izobrazba o gospodarenju otpadom

Na temelju čl. 52 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 77/15.) propisana je obveza izobrazbe o gospodarenju otpadom. Učilište Cibalae provodi navedena osposobljavanja na temelju ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 351-01/15-01/1607 ; Urbroj: 517-06-3-16-6 od 22. siječnja 2016.
Više...

Obrazovna ustanova


Obrazovanje

Učilište Cibalae - Ustanova za obrazovanje odraslih nudi svojim polaznicima paletu obrazovnih programa odobrenih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i po završetku programa dobivaju javne isprave.

Oblik nastave je redovita i konzultativno-instruktivna nastava. Ostali obrazovni programi realiziraju se kroz tečajeve i po završetku se dobivaju potvrde o završetku tečajeva.

Kontaktirajte nas

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Vizualni dizajn: lokka

Izrada stranice:D.M.T. Softver